بایگانی برچسب برای: دستگاه تشخیص چهره

سیستم های تشخیص هویت

اثر انگشت، کارت بدون تماس ، دستگاه حضور و غیاب سنسور های اث…

دستگاه حضور و غیاب