بایگانی برچسب برای: دستگاه ساعت زنی

حضور و غیاب رادین

سیستم های تشخیص هویت

اثر انگشت، کارت بدون تماس ، دستگاه حضور و غیاب سنسور های اث…
حضور و غیاب رادین

تاریخچه سنسور اثر انگشت

اثر انگشت در انسان٬ اثری از سایش شیارهای پایانهٔ انگشت است. با توجه به ای…
حضور و غیاب رادین

دستگاه حضور و غیاب