نوشته‌ها

حضور و غیاب رادین

تاریخچه سنسور اثر انگشت

اثر انگشت در انسان٬ اثری از سایش شیارهای پایانهٔ انگشت است. با توجه به ای…
حضور و غیاب رادین