بایگانی برچسب برای: سیستم حضور و غیاب

حضور و غیاب رادین

تاریخچه سنسور اثر انگشت

اثر انگشت در انسان٬ اثری از سایش شیارهای پایانهٔ انگشت است. با توجه به ای…
حضور و غیاب رادین

دستگاه حضور و غیاب